YOGAN HOS OSS

Att yoga hos oss på Sattva Yoga

Hos oss på Sattva Yoga utövar vi en dynamisk form av yoga där tonvikt läggs på precision och linjering i ställningarna. Vi använder hjälpmedel såsom bl a klossar, bälten och filtar, detta för att du ska kunna göra ställningarna så korrekt som möjligt. Vi erbjuder anpassningar för skadade, så att alla kan delta aktivt. Du får tydliga instruktioner som förenklar fokus på rörelserna. Vilken ordning som de olika grupperna av ställningar utförs i är också viktigt. Våra lärare är högkvalificerade och fortbildar sig kontinuerligt.  

När yoga utövas på ett korrekt sätt är den inte bara fysiskt utmanande utan även meditativ. Den är lämplig för både den otränade och den vältränade, för den som har skador samt för den som vill ha en kraftfull yogaträning.

Yoga

Yoga betyder union, att förena. Yoga ger en helhetsförståelse som är unik när det kommer till att förstå din egen fysiska, psykiska och känslomässiga/sociala hälsa. Yogan bygger på flera tusen år gamla filosofier om disciplin, kroppskontroll och levnadssätt. Tillsammans ger det en ökad medvetenhet kring sambandet mellan kroppen, sinnet och andningen.

Yogan består av åtta delar (ashtanga yoga); yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana och samadhi. De delar av yogan som är mest kända och utbredda i den västliga världen idag är asanas och pranayama, de fysiska övningarna och andningskontrollen.

Med en regelbunden träning ger yoga bla styrka och smidighet åt kroppen, stressnivån reduceras och sinnet blir mer harmoniskt och balanserat. Genom de precisa rörelserna och uppmärksamheten på subtila aspekter i ställningarna (asanas) nås en större självkännedom.

Sattva Yoga

Sattva betyder bla; balans, harmoni, upplysande, ren eller god egenskap, vilken leder till klarhet och mental stillhet.
På Sattva Yoga hoppas och tror vi att dessa är egenskaper som du kommer att upptäcka och utveckla hos dig själv, både på och utanför yogamattan.


Nedan hittar ni invokationen till Patanjali:

Yogena cittasya padena vacam
Malam sarirasya ca vaidyakena
Yopakarottam pravaram muninam
Patanjalim pranajaliranato'smi
Abahu purusakaram
Sankha cakrasi dharinam
Sahasra sirasam svetam
Pranamami patanjalim

Let us bow before the noblest of sages Patanjali,
who gave yoga for serenity and sanctity of mind,
grammar for clarity and purity of speech and
medicine for perfection of health. Let us prostrate
before Patanjali, an incarnation of Adisesa, whose
upper body has a human form, whose arms hold
a conch and a disc, and who is crowned by a
thousand headed cobra

Lyssna